മലങ്കര സഭയുടെ വക്കീൽ പദവിയിലെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ റമ്പാച്ചൻ

മലങ്കര സഭയുടെ വക്കീൽ പദവിയിലെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ റമ്പാച്ചനാണ് വന്ദ്യ കൊച്ചുപറമ്പിൽ റമ്പാച്ചൻ.ആദ്യമായി ഈ പദവിയിലെത്തിയ വന്ദ്യ തോമസ് പോൾ റമ്പാച്ചന്റെ വഴിയേ തന്നെയാണ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ റമ്പാച്ചനും. ഇരുവരും തമ്മിൽ വളരെയേറെ സാമ്യമുണ്ട്. രണ്ടു പേരും എറണാകുളം ജില്ലക്കാർ, കക്ഷി വഴക്ക് രൂക്ഷമായ ഇടവകകളിൽ ആചാര്യവേല ചെയ്യുന്നവർ, വന്ദ്യ തോമസ് പോൾ റമ്പാച്ചന്റെ മാതൃഇടവക കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളി, മികച്ച പ്രഭാഷകർ, എഴുത്തുകാർ, ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നവർ, അവശരോടും ആലംബഹീനരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നവർ, വന്ദ്യ തോമസ് പോൾ റമ്പാച്ചൻ കോതമംഗലം സാന്ത്വനം സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഡയറക്ടറും, വന്ദ്യ ഗീവർഗ്ഗീസ് റമ്പാച്ചൻ കണ്ട നാട് വജന സ്നേഹാശ്രമം സെക്രട്ടറിയുമാണല്ലോ.The Lord's Prayer in Aramaic

The Lord's Prayer in Aramaic, chanted by Father Serafim Bit-Kharibi and parishioners in Qanda, Georgia. This parish is made up of a group of people of Assyrian descent who belong to the canonical Georgian Orthodox Church.

Posted by Orthodox Christian Chants on Tuesday, September 20, 2016

NOIDA MAR GREORIOS ORTHODOX CHURCH PERUNNAL HI-LIGHTS……………

Posted by Joy Kuzhimattam on Friday, January 6, 2017