വടംവലി മത്സരം 2016

Spread the love

ചേപ്പാട് സെൻ്റ് ജോർജ്ജ് യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ 2-മത് അഖില മലങ്കര വടംവലി മത്സരം 2016 സെപ്റ്റംബർ 10 ശനിയാഴ്ച നടത്തപ്പെടുന്നു.
രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്- 500 രൂപ. റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ – 1000 രൂപ…
ഏവർക്കും സ്വാഗതം…
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
Gibu philip- 9061771818
Lijo george- 9947562393